خانه

خانه

پمرولاک

پمرولاک

 

آمپول کتورولاک ترومتامین، 15 و 30 میلی گرم در میلی لیتر

 

موارد مصرف

 

  • در بزرگسالان

آمپول پمرولاک برای درمان کوتاه مدت (پنج روز و کمتر) دردهای نسبتا شدید حاد که به تجویز یک ضددرد اپیوئیدی نیاز دارند به کار می رود. معمولا پس از انجام اعمال جراحی، درمان همواره با تزریق پمرولاک شروع می شود. درمان به دلیل افزایش اثرات جانبی نباید بیش از پنج روز و بیشتر از دوز توصیه شده ادامه پیدا کند. در صورت نیاز به استفاده از ضد درد بعد از پنج روز، باید از سایر ضد دردها استفاده کرد.

 

  • در کودکان

ایمنی و اثرگذاری تک دوز آمپول پمرولاک در بین کودکان 2 تا 16 ساله تایید شده است. پمرولاک تک دوز در کنترل دردهــای نسبتـا شدیــد حاد پس از اعمال جراحی که به ضد دردهای اپیوئیدی نیاز دارد موثر است. داده های فعلی برای تایید تاثیرگذاری دوزهای متعدد پمرولاک در کودکان وجود ندارد.